RSS
热门关键字:  火影忍者  死神  火影  www con  火影忍者
业界新闻又在一起真不好意思-ピコ和赤饭上海演唱会12月唱响魔都
两位广为人知的日本niconico翻唱歌手ピコ(已出道)和赤饭,将于2013年12月29日(星期日)带上他们的乐队(键盘-samfree、吉他-ヤス、贝斯-okamu以及鼓-リョータ)在上海艺海剧院举行一场激情四射的演唱会。而本场演唱会的标题……...
更新:2013-11-12 23:54:00  查阅全文...
共1页/1条
热门Tags
4()  3()  3()  4()  4()  3()  4()  4()  3()  3()  4()  4()  4()  3()  4()  4()  4()  3()  4()  3()  3()  4()  4()  3()  4()  3()  4()  4()  3()  4()